Φυτοθεραπεία: Ευρετήριο Υ

Yarrow (Μυριόφυλλο)

Yohimber (Γιοχίμπε)

Yucca (Γιούκα)