Φυτοθεραπεία: Ευρετήριο R

Rhodiola (Ροδιόλα)

Resveratrol (Ρεσβερατρόλη)

Rhamnus Frangula (Φραγκούλα)

Rose Hips (Μπουμπούκια Τριαντάφυλλου)