Φυτοθεραπεία: Ευρετήριο L

Licorice (Γλυκόριζα)

Lobelia (Λοβηλία)