Φυτοθεραπεία: Ευρετήριο D

Dandelion (Πικραλίδα)

Devil’s Claw (Αρπαγόφυτο)

Dong Quai